• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • 1 czerwca 2022
    Audyt ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

    W dniu 4.05.2022 odbył się audyt Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2015  przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą SGS Société Générale de Surveillance.

    Wynikiem przeprowadzonego audytu oraz sporządzonego raportu jest utrzymanie ważności certyfikatu ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 wystawionego przez SGS United Kingdom Ltd. Jest to potwierdzenie sprawnie działającego Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie technik i systemów łączenia oraz montażu – dystrybucji elementów złącznych.